Trapézové plechy

Švédské trapézové plechy

Švédské střešní a stěnové ocelové trapézové plechy jsou díky svým vynikajícím vlastnostem žádaným konstrukčním materiálem jak pro střešní pláště budov, tak i pro obvodové stěny či fasádní prvky. Použití trapézových plechů je široké jak při výstavbě nových objektů průmyslového charakteru, skladovacích hal, sportovních a obchodních center, tak i při rekonstrukcích nebo zateplování stávajících starších budov.

Trapézové plechy jsou vhodné pro střechy se sklonem od 5-ti stupňů. Mechanickou pevnost a pružnost trapézových plechů zajišťuje kvalitní švédský ocelový plech a progresivní geometrie jednotlivých profilů. Antikorozní odolnost těchto materiálů je zajištěna povrchovou úpravou. Ocelový plech je oboustranně žárově zinkován, následují pasivační vrstvy, základová barva, spodní epoxydový lak a barevná ochranná vrstva. Barevná stálost trapézových plechů je zaručena barevnou ochrannou vrstvou. Vhodný typ ochranné vrstvy se volí podle působení okolního prostředí na krytinu, na umístění stavby, atd.

  1. polyesterový lak 25µ - je vhodný pro všechny typy staveb. Vyznačuje se vysokou barevnou stálostí a tepelnou odolností.
  2. Scintila 200µ- je podstatně silnější ochranná vrstva. Tento materiál je vhodný, mimo jiné, do agresivního prostředí nebo pro pochůzné střechy, neboť má vysokou odolnost proti oděru.
  3. X-Cover 45/50 - povrchová úprava nové generace. Zlepšená mechanická odolnost a odolnost proti UV záření.

Dodávka trapézových plechů je realizována vždy v zakázkových délkách dle konkrétní potřeby. Výška profilu a síla plechu se volí v závislosti na velikosti objektu, rozteči podpor, sklonu střechy a pod. Pro optimální volbu síly a typu trapézového plechu jsou k dispozici statické tabulky pro jednotlivé profily. Trapézové plechy lze dodat i v antikondenzační úpravě Arcond.