Poptávka

Formulář pro poptávku materiálu

Opište kontrolní text
* - takto označené položky je nutné vyplnit

Vyplněním Vašich osobních údajů se LEGOS Roof s.r.o., se sídlem Velimská 268, 280 02 Nová Ves I, IČ 47545658, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme E-mail, 2 roky. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení otázek.

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email legos@legos.cz nebo na sídlo naší společnosti: LEGOS Roof s.r.o., Velimská 268, 280 02 Nová Ves I.